ENGINYERIA

Estem especialitzats en els serveis d’enginyeria mecànica i de consultoria integral del sector industrial. Aportem solucions tècniques adaptades a les necessitats dels nostres clients i utilitzem les eines més actuals en el disseny mecànic.

A més de tenir en compte criteris funcionals i de disseny, també considerem altres aspectes no menys importants com la fabricació, els processos de muntatge, la resistència, l’ergonomia i la industrialització posterior.

Motiu pel qual podem realitzar tasques d’industrialització dels projectes desenvolupats pels nostres clients o la creació de nous projectes a mida de les seves necessitats.

MECANITZACIÓ CNC

El nostre centre de producció consta de maquinaria d’última generació i una plantilla professional altament qualificada.

Estem especialitzats en prototipatges i sèries curtes de peces de precisió. El nostre centre de producció està dotat de Centres de Mecanitzats CNC de 3+2 eixos per peces de 3000mm de longitud, torns CNC amb eina motoritzada i eix “Y” i rectificadora tangencial per longituds de 1500mm.

Així mateix, la nostra experiència ens permet assessorar els nostres clients en el disseny i material més adequats per cada aplicació.

CONSTRUCCIÓ DE MÀQUINARIA

Podem fer muntatges de maquinària especial o maquinària en sèrie. També podem realitzar prèviament els mecanitzats necessaris per als muntatges i podem encarregar-nos del servei logístic dels components comercialitzats.

El nostre propòsit és que el muntatge de maquinària industrial es porti a terme amb personal especialitzat, amb la supervisió d’una direcció tècnica i seguint una seqüència d’operacions prèviament establertes.

MANTENIMENTS INDUSTRIALS

Oferim solucions de Manteniment Industrial i adequacions de maquinària en els seus centres productius, realitzant el disseny i la implantació de sistemes de manteniment adequats a les necessitats de cada client, amb l’objectiu de millorar el seu procés de producció.

Podem por tar a terme aquest servei amb el nostre personal de manteniment o bé en col·laboració amb el personal de manteniment de la seva empresa. A més, també oferim la resta de serveis complementaris del cicle complet de producció mitjançant un sistema de gestió únic.

FABRICACIÓ ADDITIVA

Oferim els serveis de consultoria, prototipatge i producció amb les tecnologies FDM, SLA, SLS, MJF.
Tota l’experiència acumulada amb la mecanització subtractiva ens ha servit per poder aconsellar els nostres clients amb quina és la tecnologia additiva més adient per cada producte a realitzar